نی

جامعه شناسی سیاسی
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • حسین بشیریه
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 346
 • تعداد صفحه : 346
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
160,000 تومان
هنر داستان نویسی (گزیده ای از گفت و گو با نویسندگان در پاریس ریویو)
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • حسن کامشاد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 343
 • تعداد صفحه : 343
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
40,000 تومان
منسفیلد پارک
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات انگلستان
 • نویسنده :
 • جین آستین
 • مترجم :
 • رضا رضایی
 • نوع جلد : گالینگور
 • تعداد صفحه : 543
 • تعداد صفحه : 543
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
250,000 تومان
هستی و زمان
بدون نظر
وضعیت: موجود
420,000 تومان
نورثنگر ابی
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات انگلستان
 • نویسنده :
 • جین آستین
 • مترجم :
 • رضا رضایی
 • نوع جلد : گالینگور،باروکش
 • تعداد صفحه : 280
 • تعداد صفحه : 280
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
130,000 تومان
چنین گفت ابن عربی (نی)
بدون نظر
وضعیت: ناموجود
68,000 تومان
عقل و احساس
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات انگلستان
 • نویسنده :
 • جین آستین
 • مترجم :
 • رضا رضایی
 • نوع جلد : گالینگور،باروکش
 • تعداد صفحه : 407
 • تعداد صفحه : 407
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
220,000 تومان
نیچه و فلسفه
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • ژیل دلوز
 • مترجم :
 • عادل مشایخی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 380
 • تعداد صفحه : 380
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
140,000 تومان
سرچشمه های دانایی و نادانی
بدون نظر
وضعیت: موجود
39,000 تومان
آشوب - مطالعه ای در زندگی محمد مصدق
بدون نظر
 • دسته بندی : تاریخ
 • نویسنده :
 • احمد بنی جمالی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 396
 • تعداد صفحه : 396
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
32,000 تومان
اراده به دانستن
بدون نظر
 • دسته بندی : فلسفه
 • نویسنده :
 • میشل فوکو
 • مترجم :
 • نیکو سرخوش
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 183
 • تعداد صفحه : 183
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: موجود
96,000 تومان
اندیشه عدالت
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • آمارتیا سن
 • مترجم :
 • احمد عزیزی
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 547
 • تعداد صفحه : 547
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
40,000 تومان
منو