روایت فتح

نیمه پنهان ماه 23: رهبر به روایت همسر
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • ابوالفضل طاهرخانی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 72
 • تعداد صفحه : 72
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
4,000 تومان
اقتصاد دفاع در دوران جدید
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • حسین دری نوگورانی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 394
 • تعداد صفحه : 394
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
16,000 تومان
جای پای فرهاد (مادران 01)
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • فرهاد خضری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 234
 • تعداد صفحه : 234
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,500 تومان
نیمه پنهان ماه 18: کاملی به روایت همسر شهید
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • رخساره ثابتی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 0
 • تعداد صفحه : 0
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
2,200 تومان
نیمه پنهان ماه 19: عباسی به روایت همسر شهید
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • لیلا خجسته راد
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 80
 • تعداد صفحه : 80
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
2,400 تومان
بر ستیغ جبال فتح: یادداشتهایی درباره فیلم های مستند سیدمرتضی آوینی
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • جهانگیر خسروشاهی
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 176
 • تعداد صفحه : 176
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
6,500 تومان
آسمان 05: ستاری به روایت همسر شهید
بدون نظر
 • دسته بندی : ادبیات پایداری
 • نویسنده :
 • حمیده پیاهور
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 103
 • تعداد صفحه : 103
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
3,500 تومان
مهندسی فرهنگ کشور: تحول در ساختار ساز و کارها
بدون نظر
 • دسته بندی : جامعه.فرهنگ.سیاست
 • نویسنده :
 • مترجم :
 • نوع جلد :
 • تعداد صفحه : 0
 • تعداد صفحه : 0
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
17,500 تومان
منو