نشرنوین

ونچر دیلز (راهنمای کاربردی قراردادها و فرآیند سرماایه گذاری خطر پذیر)
بدون نظر
وضعیت: موجود
290,000 تومان
منو