ذکر- کتابهای قاصدک

می خواهم یاد بگیرم 5 (مهارت های شناختی - تجسم و درک فضایی)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,000 تومان
می خواهم یاد بگیرم 7 (مهارت های شناختی - مفاهیم ریاضی)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,000 تومان
می خواهم یاد بگیرم 11 (مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
7,500 تومان
می خواهم یاد بگیرم 6 (مهارت های شناختی - زنجیره ی تفکر)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
می خواهم یاد بگیرم 1 (مهارت های پایه - شناخت فعل ها و مفاهیم)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
می خواهم یاد بگیرم 4 (مهارت های شناختی - آموزش فعل ها)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,000 تومان
می خواهم یاد بگیرم 8 (مهارت های ریاضی - شناخت اعداد)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
7,500 تومان
می خواهم یاد بگیرم 2 (مهارت های شناختی - آشنایی با محیط)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
8,000 تومان
می خواهم یاد بگیرم 3 (مهارت های شناختی - کلی خوانی و طبقه بندی)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,000 تومان
می خواهم یاد بگیرم 10 (مهارت های پیش نیاز ریاضی اول دبستان - نوشتن اعداد)
بدون نظر
 • دسته بندی : کودک و نوجوان
 • نویسنده :
 • فهیمه سیدناصری
 • مترجم :
 • نوع جلد : شمیز
 • تعداد صفحه : 24
 • تعداد صفحه : 24
 • 0 mm 0 mm 0 mm
وضعیت: ناموجود
9,000 تومان
منو